دنیای سنگ های زینتی دنیای سنگ های زینتی .

دنیای سنگ های زینتی

چند نمونه از بکارگیری نتایج اسپکتروسکوپی در تشخیص گوهر سنگها

خرید انگشتر عقیق


الکساندریت: الکسانریت طبیعی و ساختگی هردو یک زوج خط تیره در ناحیه قرمز رنگ در 680 و 678 ارائه میدهند. یک دابلت ضعیف دیگر ممکن میباشد در 650 و 640 داشته باشند. هیچکدام از مجموعه های کروندوم و اسپینل که تغییر تحول رنگ می‌دهند و شبیه الکساندریت می‌باشند، این خطوط را ندارند.
الماس با رنگ های فانتزی: دیدن خطوط در الماس ها بسیار خلل میباشد مگر اینکه سرد شوند. با یخ کم آب آنرا سرد و معمولا الماس های بهسازی گردیده خطوط بیشتری را به اکران میگذارند و در صورتی بخش قرمز‌رنگ خاکستری یا این که سیاه به لحاظ رسد، مشکوک به بهسازی میباشد.
دقت: در حالتی که خط 592 مشاهده شد، عامل مثبتی بر بهسازی الماس میباشد. در‌صورتی‌که نبود خط 498 و 504 را نگاه فرمایید هر دو در الماس های طبیعی ظواهر میشوند. ولی در گونه بهسازی گردیده 498 حاذق خیس میباشد.
سفایر آبی رنگ: تمام سفایرهای آبی‌رنگ طبیعی خطی در حیطه بنفش طیف در 450 نشان می‌دهند که با عمیق خیس شدن رنگ سفایر بارزتر می گردد. سفایرهای آبی رنگ ساختگی به همپا اسپینل آبی رنگ ، تانزانیت و شیشه این خط را اکران نمی دهند. اخیرا سفایر ساختگی Chatham وارد بازار گردیده که‌این خط را نشان نمی دهد.
گارنت دمانتوئید: اندیس باخت دمانتوئید بالا میباشد بطوریکه ناکامی سنج چیزی را نشان نمی دهد. براین اساس اسپکتروسکوپ برای تشخیص آن بسیار مؤثر میباشد. گوهر سبز عمیق یک زوج خط در انتهای قرمز‌رنگ نزدیک به 700 همپا با احتمالا یک زوج ضعیف در قرمز‌رنگ نارنجی رنگ نزدیک به 625 و 645 به اکران میگذارد. گوهر سبز زردرنگ یک باند حاذق در ناحیه بنفش در 440 به اکران می‌گذارد.
ژادئیت سبز طبیعی: یک گروه سه خطی در 685، 660، 630 به ترتیب شدت از اضافه به کمتر ارائه می‌دهد. این طرح در ژادئیت سبز رنگ گردیده با مواد دیگر رنگ گردیده شبیه چشم نمیشود.


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۰۰:۰۱ توسط:sayyad موضوع: نظرات (0)